Apartman,Site,İş Merkezi, Residence Yönetim Danışmanlığı

Binanızla ilgili tüm işletme - yönetim ve muhasebe çalışmalarının yürütülmesi ;

    Aidat muhasebesinin, aidatlara ilişkin cari hesap hareketlerinin kayıt ve takibi zordur. Sistemin farklı yazılım ve programlar ile disiplinli bir çalışma ile zamanında
yapılması gerekir. ESN Müşavirlik olarak bu kayıt ve takip işlemlerini sizin adınıza merkezimizde profesyonel muhasebe personelleri ile biz yapıyoruz. Böylece sizlerin
iş yükü ve sorumluluk alanınız azalıyor. Size vereceğimiz şifreler ile internet ortamında hesapları her daim denetleyebiliyorsunuz.

İşletme defterinizin adınıza tutulması ;

Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetim planı bulunan tüm apartman ve site gibi ortak yaşam alanlarında, yönetimler dönem içerisinde gerçekleşen tüm gelir-gider
hareketlerini kayıt altına almak ve işletme defteri tutmak zorundadır.
Basit düzende bir işletme defteri bulundurmak ve bu deftere kayıtların düzgün ve zamanında işlenmesi gerekmektedir. Genel kurul zamanlarında işletme defteri denetçiler tarafından incelenmekte ayrıca tahsil edilemeyen aidatların icra takibi sırasında da avukat tarafından mahkemeye ispat için işletme defteri dökümleri gerekmektedir.

Personel hizmetleri ;

Bünyenizde sigortalı olarak çalışan apartman görevlisi vb. personelin
    • Bordro işlemleri,
    • SGK beyannamelerinin verilmesi,
    • Giriş çıkış işlemlerinin yapılması,
    • İş kanununa uygun çalıştırılması,
    • Haftalık ve yıllık izinlerinin kullandırılması,
    • Yönetimin belirleyeceği bankadaki hesaba tazminat giderlerinin fonlanması işleri ESN Müşavirik olarak tarafımızdan yapılacaktır.

Gecikmiş aidat Tahsilatları ve Avukatlık hizmetleri ;

Yönetimlerin en önemli problemlerinin başında tahsil edilemeyen aidatların yarattığı sorun gelmektedir. Yöneticilerin gerek kendi işlerinden artan zamanın kısa kalması
gerekse komşuluk ilişkilerinin zedelenmemesi için bu performans erozyona uğramaktadır.

Ödeme yapmayan sakinler ile ilgili hesapların çıkartılması bu hesapların avukata verilmesi, takibinin yapılması sizin değil bizim işimiz olacak. ESN Müşavirlik olarak
ödemelerini aksatan ve icra işlemi yapılması gereken daireleri tespit ederek bu dairelerle ilgili her türlü kanuni ve hukuki yazışma ve takip işlemlerini biz yürüteceğiz..

Bilişim Hizmetleri (İnternet ortamında tüm muhasebe kayıtlarının paylaşımı);

Daire sakinleri telefonla şirket merkezini aradıklarında hesapları ile ilgili tüm detayları ve bilgileri anında öğrenebileceklerdir.
Normalde hesap özetleri için sürekli yöneticiler aranmaktadır. Yöneticiler telefonlara cevap verme işlerinden tamamen kurtulmaktadırlar.
Daire sakinleri hesap hareketlerini, borç ve alacak, ortak alan giderleri gibi birçok raporu web sitemizden verilecek şifre ile istedikleri anda alabileceklerdir.
Bilgisayar vasıtasıyla hesaplarını internetten takip etmek isteyen daire sakinleri için E-Posta gönderilerek hesaplarından bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.


Cep telefonlarına SMS ve toplu E-Mail yolu ile ilan ve duyuru;

Daire sakinlerine her ay hesapları ile ilgili bilgi mesajları ya da ödemelerinden dolayı teşekkür mesajı, geciken ödemeleri ile ilgili uyarı mesajları, duyurularla ilgili
istenen bir mesaj var ise Cep Telefonlarına SMS yolu ile , ayrıca kendi e-mail adreslerine E-Posta yolu ile ulaştırılacaktır.

    • Yönetim Planı'nın hazırlanması. Hazırlanmışsa Kat Mülkiyeti Kanununa uygunluğunun değerlendirilmesi
    • Tahmini İşletme Projesi'nin (BÜTÇE) yapımı ve yönetimi kurulunuzun onayına sunulması
    • İşletme projesinin ve belirlenmiş aidatların tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
    • Aidat tahsilat performanslarının takibi (Hukukçularımızla birlikte)
    • Tüm site sakinleri için Kimlik Bildirim Formları ile Data Bank oluşturulması.
    • Yıllık olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve yönetimi.
    • Belirli periyotlarla sakinlere memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve sonuçlarının yönetim kuruluna sunulması.
    • Sunulan tüm hizmetleri denetleyerek performans değerlendirmelerinin yapılması.
    • Mali yıl sonunda yıllık faaliyet raporunu hazırlanması ve genel kurula sunularak ibrası.
    • Sitede ortak alanlarda bulunan demirbaşlarınızı işe başlarken fotoğraflarlarının kayıt altına alınması.
    • Her türlü hukuki konularda şirket avukatlarımızın performans göstermesi.
    • Her ay sonunda Yönetim Kurulunuza faaliyetlerimize ilişkin Yaptıklarımızı - Yapacaklarımızı - Yapamadıklarımızı (nedenleri ile birlikte) anlatan bir sunum yapılması.
    • Var ise kapıcınızın veya temizlikçinizin görev tanımlarını belirleyerek sözleşme imzalatıp eğitimlerinin verilmesi.
    • Asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaların temin edilerek yapılan işlerin denetlenmesi.
    • Isı yalıtımı ve mantolama yapılması, çatınızın aktarılması, merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması gibi işler için fiyat tekliflerinin toplanması,
sunulması. Kararın site sakinleri tarafından verilmesi.
    • Yangın tüplerinizi biz kontrol edeceğiz.
    • Kapıcınızın, hizmet personelinizin yıllık izine ayrıldığında yerine kimi bulacağız diye dert etmeyecek, izin kullanmazsa ne yapacağım diye düşünmeyeceksiniz