HİZMETLERİMİZ

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

Hukuk Hizmetleri

Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak;
dava dilekçesini  hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

Tasdik Hizmetleri

a)Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

b)Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

c)Diğer Tasdik İşlemleri

Danışmanlık Hizmetleri

Adli Muhasebecilik

Hile ve Suistimal Denetçiliği Araştırmacı Muhasebecilik

Dava Destek Danışmanlığı

Uzman Şahitlik

Profesyonel Yönetim Danışmanlığı(İş Merkezi, Site, Residence ve Apartmanlarda)

Kurumsal Yapı Denetimi

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı